YKB Fortsättningskurs YKB 35 h.

YKB, intensivkurs

26/1 sparsam körning 

27/1 godstransporter 

28/1 lagar och regler 

29/1 ergonomi och hälsa 

30/1 trafiksäkerhet och kundfokus

Pris 1700 kr plus moms per del.

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska under den perioden gå en fortbildning på minst 35 timmar. Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var.

De som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna från kravet på grundutbildning. Däremot omfattas de av kravet på fortbildning som ska vara genomförd senast den 10 september 2016.

Reglerna för YKB-fortbildning, bl.a. tidpunkten när den första fortbildningen ska vara genomförd för förare med hävdvunnen rätt, varierar mellan EUs medlemsstater.

Utbildaren är godkänd av Transportstyrelsen.

Hjullastarutbildning - godshantering Bilder från utbildningen i november 2016

 

Hjullastare godshantering 23/1

Pris 6000 kr plus moms

Vill du arbeta med hjullastare godshantering i miljöer när du använder till exempel skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga krävs det en förarutbildning som Hjullastare – godshantering.

Arbete med godshantering innebär att lasta, bära och lossa gods. Du använder skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga.

Krav på förkunskaper
För att kunna arbeta som hjullastarförare krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit tillräckliga kunskaper.

Arbete på väg nivå 1 och 2

Den 31/1  pris 1900 kr plus moms.

 

Utbildning Arbete på väg/Säkerhet på väg. Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i  TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86)
Kursen vänder sig till alla som arbetar på och vid väg. Det gäller såväl statliga som kommunala och enskilda vägar.

Förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service och arbetsfordon etc. Alla som i något avseende har ett ansvar för en vägarbetsplats. Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, nivå 3.

Förhandskrav
Kompetens enligt nivå 1 i Trafikverkets  TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86). Nivå 1 ingår i denna utbildning.

Kursbeskrivning
Kursen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Risker som finns vid vägarbete ska tydliggöras och lösningar hittas. Kursen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt  TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86). Utbildningen baseras på de krav som anges i Trafikverkets nuvarande regelverk IFS 2009:4 Säkerhet vid arbete på väg.

Kursen kan objektanpassas efter specifika behov och avslutas med ett prov. Kursen innehåller också utbildning som vakt. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.

Kursens giltighetstid är 5 år.

Innehåll
Kursen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav nivå 2 och vakt i  TRVK Apv (TRV 2012/12863/Tdok 2012:86)

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar.
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete.
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på vägen

Kurslängd
8 timmar

 

Truckutbildning A+B

Intresseanmälan

 

Frågor eller vill komma i kontakt med oss
Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.