Allmän information vid beställning av kurs

För att kursstart ska ske, krävs minst 5st- 10st deltagare beroende vilken kurs som anordnas.

Vi förbehåller oss rätten att vid för få anmälningar ställa in annonserad kursstart.

Bekräftelse I samband med er bokning får ni en bekräftelse mailad till er. I detta mail så finns all den information som kan behövas såsom; adress, tid, datum samt deltagarnas namn och personnummer. Titta igenom bekräftelsen noga så att all information stämmer. Om du inte fått din bekräftelse kontakta oss på telefon 070-662 93 20 eller e-post carina@miljobyggkonsult.se

Betalning Kursavgiften faktureras efter genomförd utbildning. Betalningsvillkoren är 15 dagar netto för privata och 30 dagar för företag. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt

Intyg/Utbildningsbevis Intyg /Utbildningsintyg efter genomgången delkurs skickas när betalning inkommit till Utbildningshuset i Kiruna. Vi reserverar plats/arrangerar utbildningen omgående, därför är din bokning bindande.

Förhinder/Avbokning/Ombokning Får du förhinder har du möjlighet att överlåta platsen till en kollega, glöm inte att meddela Utbildningshuset i Kiruna detta. Avbokning skall alltid ske skriftligt till oss via vår hemsida eller till mailadressen . carina@miljobyggkonsult.se

Vid avbeställning senare än 5 arbetsdagar före kursstart eller utebliven deltagare, faktureras hela kursavgiften. Övriga eventuella kostnader för kursdeltagaren i samband med avbokning bekostas av denne.

Vid ev förhinder gäller följande: • Avbokning tre veckor före kursstart - ingen avgift • Avbokning två veckor före kursstart - 10 % av kursavgiften debiteras • Avbokning en vecka före kursstart - halva kursavgiften debiteras. • Uteblivet deltagande utan anmälan - hela kursavgiften debiteras. • Vissa kurser är undertagna från avbokningsreglerna. Kontakta Utbildningshuset i Kiruna.

PUL - Lagen om personuppgifter Utbildningshuset i Kiruna för register över alla elever som har genomgått utbildning som leder till utbildningsbevis i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna lagras i vårt elevregister. Utbildningshuset i Kiruna är ansvarig för de personuppgifterna som finns i vårt system.

De uppgifter som registreras använder vi för att identifiera kunden vid beställning av utbildningsbevis samt även kunna hjälpa kunden med exempelvis beställning av nytt utbildningsbevis. Uppgifterna i registren kan också användas för statistiskt ändamål eller för information om kommande utbildningar. Uppgifterna kommer inte att lämnas utanför vår organisation.

Den som önskar information om vilka uppgifter som finns registrerade kan enligt §26 PUL skriftligt ansöka om detta hos carina@miljobyggkonsult.se. Vill du inte att uppgifterna om dig ska finnas kvar måste du kontakta oss skriftligen och begära ett avlägsnande av personuppgifterna.